GẠCH THÔNG GIÓ

Gạch thông gió trong dân gian còn gọi là gạch ô

thoáng, hay gạch bông gió. Là một loại gạch lỗ

trang trí được áp vào các lỗ thông khí trên tường

nhà, mà hầu như gia đình nào cũng quen thuộc.

Thời xưa, khi gạch thông gió chưa ra đời, người

 ta thường chọn những phiến gạch mỏng, đơn sơ.

 Để trang trí cho bức tường thêm phần bắt mắt.

Có nơi còn để trống nhằm đảm bảo sự thông

thoáng cho ngôi nhà. Ngày nay, gạch thông gió

 không còn đơn thuần là những vật liệu trang

trí nhỏ trên tường. Mà là cả một công trình kiến

 trúc mở, tạo nên nét độc đáo, tự nhiên cho không

 gian mở thêm phần bắt mắt.

ZALO
FACEBOOK
0938.39.2227